zorgverzekering 2017

Wat gaat er in 2017 veranderen?

Het belangrijkste nieuws is dat het eigen risico gelijk blijft op € 385,-.
Daarnaast wordt de basisverzekering niet beperkt, maar juist uitgebreid naar méér zorg. Tijdelijk verblijf in zorginstelling, fysiotherapie bij etalagebenen en kunsttanden tot 23 jaar worden o.a. toegevoegd aan de basisverzekering.

Vergelijk hier uw zorgverzekering voor 2017


zorgverzekering vergelijken

Zorgverzekering overstappers hebben langer gewacht

66% van de overstappende consumenten kozen pas in januari een nieuwe zorgverzekeraar, dit blijkt uit een poll van de Consumentenbond. Belangrijke reden hiervoor was dat er tot het eind 2015 veel onzekerheid bestond omtrent de contracten met de zorgaanbieders. Aldus gemeld door het Assurantie Magazine.

De Consumentenbond vroeg de consument; 'Bent u al overgestapt van zorgverzekeraar?'. 9% van de respondenten gaf aan al voor de jaarwisseling te zijn overgestapt. Een kleine groep dacht na over overstappen maar was uiteindelijk te laat. Overstappen kon nog in januari indien de oude zorgverzekering vóór 31 december opgezegd was. 66% heeft zijn oude verzekering tijdig opgezegd, maar wachtte tot de eerste maand van het nieuwe jaar om de nieuwe verzekering af te sluiten. Van de deelnemers aan de poll is slechts 11% trouw gebleven aan zijn huidige zorgverzekeraar.

Steeds minder kiest de consument voor een budgetpolis. Enerzijds komt dit door de afname van de budgetpolissen en anderzijds doordat de de consument zich steeds meer beseft wat het voor hen betekent als zij een budgetverzekering afsluiten. Door het beperkt aantal gecontracteerde ziekenhuizen en lage vergoedingen heeft de budgetpolis veel negatieve publiciteit gekregen.

Op overstappen-zorgverzekering.com kunt u uw zorgpremie vergelijken met alle zorgaanbieders in Nederland.