abortuspil overstappen-zorgverzekering.com

Abortuspil via huisarts dichterbij

Vanaf juli 2017 is het voor huisartsen toegestaan het middel Sunmedabon – beter bekend als ‘de abortuspil’ – voor te schrijven. Een wetswijziging is in de maak die dat mogelijk moet maken en die per juli 2017 moet worden aangenomen, aldus minister Schippers.

Het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) ziet geen bezwaren tegen het voorschrijven van de medicamenteuze overtijdbehandeling door huisartsen. Het NHG stelt dat het middel veilig en effectief kan worden ingezet in de eerste lijn. Wel vindt de NHG dat vrouwen zelf de keuze moeten hebben of zij voor de overtijdbehandeling, tot 45 dagen amenorroeduur, naar een ziekenhuis, een erkende abortuskliniek of naar de huisarts gaan en dat zij goed moeten worden begeleid in dat keuzeproces. Het NHG raadt huisartsen vooralsnog af de medicamenteuze overtijdbehandeling toe te passen in de huisartsenpraktijk, totdat de regel- en wetgeving en de financiële voorwaarden zijn geregeld.

Vorig jaar werd de discussie over de abortuspil in de eerste lijn aangezwengeld door Rebecca Gomperts van Women on Waves. Haar stelling was dat de abortuspil thuishoort bij de verloskundige of de huisarts en dat er geen medische reden voor was waarom die pil alleen bij het abortuskliniek of ziekenhuis verkrijgbaar is. Korte tijd later kondigde Women on Waves aan – nadat bekend werd dat het middel per 1 mei 2015 in de apotheek verkrijgbaar zou zijn – cursussen aan te gaan bieden aan huisartsen die voornemens waren het middel te gaan voorschrijven.

Ook minister Schippers sloot zich aan bij de mening van ChristenUnie en SGP dat het voorschrijven van de abortuspil zonder speciale abortusvergunning strafbaar is, maar gaf ook aan te werken aan een wetswijziging. Hiervoor was het van belang dat de huisartsenberoepsgroep zelf met goede richtlijnen zouden komen.